Διαδικτυακό σεμινάριο (16/2)

Θέμα:  "Προληπτικός ιατρικός έλεγχος στις αναπτυξιακές ηλικίες"

Εισηγήσεις

Κώστας Τσοβόλας (ειδικός στην αθλητική καρδιολογία)

Γιώργος Μαρίνος (επικεφαλής Ιατρικού Επιτελείου της ΕΟΕ).