ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΓΑΣ 2017-2018.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ  2017-2018

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει τον σχεδιασμό που θα ισχύσει για τις επόμενες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους (2017-2018).

Οι κατηγορίες του σχεδιασμού αυξάνονται από τέσσερις (4) σε πέντε (5),  Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Σε κάθε κατηγορία αναλογούν συγκεκριμένες παροχές. Οι αθλήτριες και αθλητές εντάσσονται σε αυτές σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους σε αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας.

 

Υπενθυμίζεται κατ εξαίρεση η ΕΠ.Α.Σ. μπορεί να στηρίζει  αθλήτριες και αθλητές που δεν μετέχουν στις κατηγορίες του σχεδιασμού,  με αιτιολογημένη εισήγηση της προς το Δ.Σ για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων προβλημάτων.  

 

2. ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές για τους αθλητές των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ είναι:

- Οδοιπορικά (μόνο για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, και Δ).

- Διαμονή στα κέντρα υψηλού αθλητισμού (εκεί που υπάρχουν ξενώνες), με βάση τη διαθεσιμότητα σε δωμάτια και την μόνιμη κατοικία αθλητριών και αθλητών. Τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει το Δ.Σ μετά από πρόταση της ΕΠΕΟ.

- Υποτροφίες

Κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους για:

- Προπονητική προετοιμασία

- Επιστημονική υποστήριξη: (βιοχημικές-εργομετρικές-ιατρικές εξετάσεις διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη). . 

- Ιατρική - φυσικοθεραπευτική υποστήριξη στα τρία κέντρα υψηλού αθλητισμού (ΟΑΚΑ-ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ-ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ) ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τον Αρχίατρο της ομοσπονδίας και εγκριθεί από την ΕΠΑΣ.

- Συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις

- Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 

- Τέλος Συμμετοχή στα συστήματα πριμοδότησης που έχει καθιερώσει ο ΣΕΓΑΣ (υψηλών διακρίσεων – pointsystem).

 

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• 1η – 3η   Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ

• 1η – 3η   Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ

• 1η – 3η   Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ

• 1η           Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ

• 1η             Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

• 1η – 3η   Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ

• 1η – 3η   Παγκόσμιο Ανωμάλου Δρόμου Α/Γ

• 1η          Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23

• 1η         Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

•     -         Παγκόσμια ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

• 4η  - 8η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/ Γ

• 4η – 8η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ

• 4η – 8η    Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ

• 2η – 3η    Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ

• 2η – 3η     Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)

• 2η – 3η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

• 1η – 3η     Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν       

• 4η – 6η     Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην Α/Γ

• 1η – 3η    Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ

• 4η – 8η     Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ

• 1η – 3η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν

• 2η – 3η    Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (S.L.)

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

•  9η – 12η     Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ

•  9η – 12η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ

•  4η – 8η       Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού Α/Γ

•  9η – 12η    Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού Α/Γ

•  4η – 8η       Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)

•  4η – 8η       Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

•  1η  - 3η       Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ??

• 4η – 6η        Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν

• 7η – 12η      Παγκόσμιο Κύπελλο Βάδην

• 2η – 3η        Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ

• 1η               Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν

• 1η – 3η       Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν

• 1η  - 3η       Ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ Α/Γ

• 4η – 6η        Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν

•  9η – 12η     Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Α/Γ

•  4η – 6η       Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων S/L

•  1η             Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων

• Επίτευξη ορίων Σ.Ε.Γ.Α.Σ για τις διεθνείς διοργανώσεις Α/Γ για το 2018, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης τους στους συγκεκριμένους αγώνες: Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Ανοικτού Α/Γ 2018, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Α/Γ 2018.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄

• 12η -16η   Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ

• 9η – 12η    Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)

• 9η  - 12η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

• 7η – 8η     Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν

• 4η – 8η      Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ??

• 2η – 3η      Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν

• 4η – 8η     Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Α/Γ

• 4η – 6η     Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν

• 7η - 12η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν

• 2η – 3η     Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων Συνθέτων.

 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΩΝ

1. Προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό,  με προπονητή που τελεί υπό  την έγκριση της Ομοσπονδίας.

2. Πλήρης τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων   και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ. Παραβίαση του κανονισμού συνεπάγεται απομάκρυνση από το σχεδιασμό και στέρηση των παροχών που προβλέπονται.

3. Πλήρης τήρηση των κανόνων ενάντια στη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μόνιμη διαθεσιμότητα για έκτακτους ελέγχους doping, όποτε κρίνει η Ομοσπονδία απαραίτητο.

4.Υποχρεωτική συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια της Ομοσπονδίας όταν αυτό ζητηθεί από τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.

5. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες ανελλιπώς τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, εφόσον κληθούν.

6. Υποβολή από τους προπονητές του στην αρχή της χρονιάς προπονητικού σχεδιασμού,  σύμφωνα με τους στόχους της Ομοσπονδίας και  υλοποίησή του  μετά από την έγκριση των αντίστοιχων Εθνικών προπονητών. Υποχρέωση όλων των προπονητών  πρέπει να είναι η αγωνιστική κορύφωση των αθλητριών και αθλητών τους στον αγώνα-ες στόχο της ομοσπονδίας η εφαρμογή των κανονισμών Εθνικών Ομάδων και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δ.Σ και τις υποδείξεις του αντίστοιχου Εθνικού Προπονητή.

7. Για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών σε κατηγορία μπαίνουν οι (4) αθλητές αθλήτριες που θα συμμετέχουν και (1) ένας-μία αναπληρωματικός.

8. Μόνο για την κατηγορία των Π/Κ η ένταξή τους σε κατηγορία μετά τις αγωνιστικές επιτυχίες που προβλέπονται από τον σχεδιασμό για το (2018) δεν θα δίνεται Μηνιαία οικονομική στήριξη αλλά το ποσό που προβλέπεται θα δίνεται στους αθλητές-τριες μετά από πρόταση του αντίστοιχου Εθνικού προπονητή για ενίσχυση εκπαιδευτικών αναγκών των Αθλητών-τριών.

 9.Τέλος προβλέπεται  ότι η ένταξη αθλητριών και αθλητών  στις κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ  ή η άνοδος σε μεγαλύτερη κατηγορία θα γίνεται  άμεσα μετά  από την επίτευξη των προϋποθέσεων για την αντίστοιχη  κατηγορία σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.   Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης  ή ανόδου   ο έλεγχος doping  μετά από επικοινωνία με τον αντίστοιχο Εθνικό προπονητή. (Άμεσα μετά τον αγώνα επίτευξης της διάκρισης ένταξης).

 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ(Διακρίσεις το 2017 παραμονή και το 2019)  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α΄

 1η      Θέση  Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

 1η      Θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων U23

-           Επίτευξη Παγκόσμιου ρεκόρ Α/Γ- ΝΕΩΝ -Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

 2η – 3η      Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

 1η – 3η      Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν

 2η – 3η      Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων(U23)

 1η - 3η       Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

 4η – 6η    Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων (U23)

 4η – 6η   Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν

 4η – 8η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ε/Ν

 1η – 3η   Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Π/Κ

 1η – 3η    Παγκόσμιο κύπελλο βάδην Ε/Ν

 1η – 3η   Ευρωπαϊκό κύπελλο βάδην Ε/Ν

 4η – 8η    Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Ε/Ν

 

6:Κατ εξαίρεση και μόνο για την κατηγορία Α/Γ έχουμε παραμονή στην Α΄ κατηγορίαγια εκείνους τους αθλητές που θα πετύχουν επίδοση ίση με την 1η η έως 12η της  Παγκόσμιας  κατάταξης Α/Γ (Η επίδοση να έχει επιτευχθεί στο Παν/νιο πρωτ/μα Α/Γ – σε διεθνή μίτινγκ IAFF,EAA– σε διεθνείς συναντήσεις με την Εθνική ομάδα)

7: Σε κάθε περίπτωση για να παραμείνουν  αθλητές-τριες στην κατηγορία που προβλέπεται,  θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση για την αγωνιστική πορεία το 2018  από τον Εθνικό προπονητή και αποδοχή αυτής από την ΕΠΑΣ.