Πρόεδρος: Κώστας Παναγόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Δημάκος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Πολυξένη Αργειτάκη
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Λιούμπας
Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Σεβαστής
Α΄ ειδικός γραμματέας: Θανάσης Ράπτης
Β΄ ειδικός γραμματέας: Μαρίκα Καρδαρά
Ταμίας: Γιάννης Ψωμιάδης
Αναπληρωτής Ταμίας: Δημήτρης Χαχάμης
Έφορος: Σπύρος Καλοζούμης
Μέλος Παναγιώτης Αντωνακάκης
Μέλος Δημήτρης Αποστολόπουλος
Μέλος Βασίλης Βόσσος
Μέλος Σπύρος Κέλλης 
Μέλος Σάββας Νικολαϊδης
Μέλος Δημήτρης Πάππας
Μέλος Μιχάλης Παυλούς
Μέλος Παρασκευή Παχατουρίδου
Μέλος Ιάκωβος Πετσούλας
Μέλος Δημήτρης Πουλόπουλος
Μέλος Βασίλης Φίλιππας